AFFÄRSIDÉ

AFFÄRSIDÉ   |   VÄRDERINGAR   |   AKTIVT ÄGARSKAP
NUVARANDE INNEHAV   |   KONTAKT

AFFÄRSIDÉ

Förenad Kraft innebär som namnet antyder att den fulla styrkan kommer först när det finns ett gemensamt mål att sträva efter. Vi tror i vår värdegrund på att om man delar idén om framtiden och ser samma vision arbetar man bäst tillsammans som företag.

Verklig skillnad har sällan en människa skapat själv i historien. Ju större ett affärsprojekt är desto fler människor behöver involveras, och resultat beror lite enkelt utryckt på hur väl förenade krafter arbetar tillsammans.

Förenad Krafts uppdrag är att som långsiktig investerare bygga nya verksamheter, förvärva och vidareutveckla bolag med god tillväxt- och lönsamhetspotential.

Vision

Att uppfattas som en eftertraktad ägare som kontinuerligt skapar hög värdetillväxt.

2X3Y – Värdet av investerat kapital skall dubbleras vart tredje år.