NUVARANDE INNEHAV

AFFÄRSIDÉ   |   VÄRDERINGAR   |   AKTIVT ÄGARSKAP
NUVARANDE INNEHAV   |   KONTAKT


 

NYHETER

Förenad Kraft är med som investerare i Propel Capital IV, som en del av Sting, som kommer att investera i 25-30 nya STING-bolag fram till juni 2018.

Kapitalet kommer från ett 40-tal av Sveriges främsta affärsänglar som gått samman för att investera i STING-bolag. Förutom investeringen får bolagen även tillgång till affärsänglarnas kunskap och nätverk för att få en bra start på tillväxtresan.

Läs mer, info öppnas i separat fönster.

NUVARANDE INNEHAV

Smålands Miljöeneri AB

Smålands Miljöeneri AB är en ledande aktör inom utveckling av vindkraftparker i Skandinavien och verksamhetsområdet är utveckling av grön energi och vindkraftparker i Skandinavien. Startåret var 2009. Antal projekterade vindkraftverk är när detta skrivs 125 stycken. Vår ägarandel är 100 %.
Maktotrend: Förnyelsebar energi och energiomställning mot grön energi är intressanta faktorer.
Webbadress: www.smalandsmiljoenergi.se


Koncernbolaget Gyllene Hem AB

Verksamhetsområdet är utveckling av konceptboende riktat mot seniorboende samt vård- och omsorg. Demografiska förändringar med friskare och äldre befolkning ställer nya krav på boende i den senare delen av livet. Det råder bostadsbrist på tillgängliga bostäder för äldre vilket gör marknaden intressant. Vår ägarandel är i skrivande stund 100 %. Startåret var 2013. Antal lägenheter i produktion är nu 130 till antalet och antal planerade lägenheter inom ett år är 200 stycken.
Webbadress: www.gyllenehem.se