AFFÄRSIDÉ

AFFÄRSIDÉ   |   VÄRDERINGAR   |   AKTIVT ÄGARSKAP
NUVARANDE INNEHAV   |   KONTAKT


 

VÄRDERINGAR

Förenad Kraft styrs utifrån få men tydliga värderingar. Värderingarna utgör byggstenarna som ligger till grund för all verksamhet inom Förenad Kraft. De binder samman affärsområdena och utgör en viktig del av den gemensamma kulturen.

Investeringskriterier

Marknaden i vilket bolaget verkar skall uppvisa en god och stabil organisk tillväxt och ge möjlighet för tilläggsförvärv.

Bolaget skall ha en ledande position i sin geografi eller nisch och potential för ett starkt varumärke inom denna.

Förutom en sund hållbar affär med potential tittar vi även på ett antal makrotrender av vilka några bör vara uppfyllda.