Världen behöver fler hållbara affärsidéer

Verklig förändring har människan sällan lyckats skapa på egen hand. För göra skillnad behöver vi hjälpas åt. Resultatet beror på hur väl våra förenade krafter arbetar tillsammans.

Den nya cirkulära ekonomin driver innovation och entreprenörskap. Det ger oss oanade möjligheter att tillsammans förverkliga de hållbara affärsidéer världen behöver.

Med klimatsmarta lösningar vill Förenad Kraft ge ny energi åt hållbarhetsarbetet för att minska CO2-utsläppen och bromsa klimatförändringen.
 

Har ditt företag en hållbar affärsidé?

Hållbara företag är mer lönsamma

Förenad Kraft är en långsiktig investerare som bygger nya verksamheter samt förvärvar och vidareutvecklar bolag med god tillväxt- och lönsamhetspotential, främst i energibranschen.

Vårt primära fokus är den pågående globala omställningen av energisystemen och det ökande behovet av elektrifiering. Målet är att fungera som en drivande kraft i näringslivets hållbarhetsarbete. Det främjar såväl de bolag vi investerar i som hela planetens framtid.

Tillsammans med våra bolag arbetar vi i en anda av entreprenörskap och framtidstro. Vår syn på affärsmässig hållbarhet gäller för alla de affärsbeslut och den rådgivning som ingår i vår verksamhet. Det ökar bolagens konkurrenskraft och lönsamhet.

Förenade krafter för en cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin är själva förutsättningen för en hållbar framtid. Här spelar näringslivet en central roll för att bidra till ett mer cirkulärt samhälle och en bättre vardag för de många människorna.

Förenad Krafts vision är att vara en eftertraktad ägare som kontinuerligt skapar hög värdetillväxt i våra bolag. Genom 2X3Y dubbleras värdet av det investerade kapitalet vart tredje år.

Vår affärsidé bygger på övertygelsen att full styrka uppnås först när det finns ett gemensamt mål att sträva efter. Det är när vi delar samma idé och vision om framtiden som samarbetet fungerar som bäst.

Sedan starten 2009 styrs vi av en tydlig värdegrund baserad på människors lika värde och viljan att tillsammans med andra arbeta för en hållbar utveckling. Dessa värderingar utgör byggstenarna i verksamheten som binder samman olika affärsområden och genomsyrar den gemensamma affärskulturen i våra bolag.

”Jag vill få saker att hända utifrån marknadens behov och efterfrågan inom energiområdet. Med ett starkt kundfokus från start och långsiktiga investeringar blir ökad lönsamhet och konkurrenskraft en naturlig framtid för de bolag vi samarbetar med.”

Otto Werneskog

VD, Förenad Kraft

Ny energi åt hållbarhetsarbetet

Som långsiktiga ägare bidrar Förenad Kraft till en hållbar värld genom att investera i noggrant utvalda bolag som har integrerat hållbarhet i sin affärsmodell. Vi arbetar nära bolagsledningen och hjälper till att skapa en framgångsrik företagskultur som kan attrahera den bästa arbetskraften, vinna framtidens kunder och stärka sin position på marknaden.

Utsläppen av växthusgaser orsakas till en stor del av hur vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Samtidigt som omställningen till mer hållbara energisystem måste påskyndas ökar den globala efterfrågan på energi.

Vi arbetar för att hitta fler energismarta lösningar


Med Agenda 2030 har FN:s medlemsländer formulerat 17 globala mål som ska ha uppnåtts senast 2030. Genom våra bolagsinnehav i olika branscher bidrar Förenad Kraft aktivt till att flera av de globala målen inom såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet kan förverkligas.

För vår egen verksamhet har Förenad Kraft valt Mål 7 som fokuserar på hållbar energi för alla. Tillgången till förnybar energi och rena bränslen samt innovativa energilösningar är en förutsättning för att vi ska kunna möta flera av de svåra utmaningar världen står inför idag.

 
 

Mål 7 – Hållbar energi för alla


Med bred kompetens, internationella kontakter och fokuserade investeringar inom energiområdet arbetar Förenad Kraft för att…

  • Väsentligt öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
  • Fördubbla den globala förbättringstakten för energieffektivitet.
  • Underlätta tillgången till teknik inom ren energi och förnybar energi.
  • Stärka samarbetet inom renare fossilbränslebaserad teknik.
  • Främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.
  • Uppgradera teknik för moderna och hållbara energitjänster.
 
 

Aktivt ägarskap med engagemang och kreativitet

Förenad Kraft erbjuder ett aktivt ägarskap i våra bolag med djupt engagemang, breda kunskaper och ett internationellt kontaktnät. Våra ledord för samarbetet är kvalitet och snabbhet. Vi är kreativa och söker entreprenörsföretag som sticker ut med sin verksamhet.

Genom att säkerställa en stark företagsledning och etablera en kompetent styrelse lyfter vi medvetenheten om hållbarhetsarbetet på alla nivåer i företaget. Det ger verksamheten en tydlig riktning för framtiden som skapar mervärde på lång sikt och främjar en hållbar utveckling.


Investeringskriterier för hållbar och stabil tillväxt

De bolag inom energiområdet vi väljer att investera i ska ha en ledande position i sin marknadsnisch samt potential för ett starkt genomslag inom hållbarhet. Marknaden för bolagets verksamhet ska uppvisa en stabil och god tillväxt med möjlighet till tilläggsförvärv.

Utöver våra investeringskriterier för en sund affär tittar vi även närmare på en rad globala megatrender och makrotrender inom hållbarhet på energiområdet. Här följer vi utvecklingen på nära håll.


Långsiktigt samarbete med våra bolag


Vårt mål är att med professionell förvaltning och personligt engagemang skapa mervärde och ökad lönsamhet för våra bolag. Samarbetet mellan bolagsledning, medarbetare och Förenad Kraft har ett långt tidsperspektiv och leder till framgångsrik utveckling

Förenad Krafts innehav

Pumped Hydro Storage

Med införandet av förnybar energi ökar behovet av storskalig energilagring. Pumped Hydro Storage installerar pumpkraftverk i gruvor och annan underjordisk miljö. Ren energilagring i vatten är ett exempel på den sorts innovativa och klimatsmarta energilösningar som bidrar till att lösa komplexa problem inom energisektorn. Bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och en börsnotering förväntas inom några år.

Smålands Miljöenergi

Bolaget är verksamt inom vindkraftsutveckling i Skandinavien. En vindkraftpark såldes 2018 till IKEA som investerar i förnybar energi som en del av koncernens hållbarhetsarbete. Genom att köpa upp vindkraftverk vill IKEA nå sitt globala mål att producera lika mycket förnyelsebar energi som man förbrukar. Under 2019 såldes ett vindkraftsprojekt till OX2 som utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Dotterbolaget Österbottens Miljöenergi har drivit en mängd vindkraftsprojekt i Finland.

Gyllene Hem

Många fastigheter rymmer dolda värden, inte minst taket har stor potential. Gyllene Hem är projektör inom takbyggnation med klimatsmarta lättviktsmaterial. Trä-moduler kan monteras snabbt och till en låg kostnad. Trenden i dagens stadsutveckling att bygga tätt och med blandande funktioner nyttjar infrastrukturen mer effektivt. Genom om- och tillbyggnad uppe på taken blandas arbetsplatser och bostäder vilket skapar trygghet i kvarteret dygnet runt. Fram till 2019 har 330 lägenheter byggts.

Skelderwikens Brygghus

Skelderwikens hantverksöl bryggs på närproducerad malt, humle, jäst och vatten samt den viktigaste ingrediensen – passion. Hantverksöl är en tydligt snabbväxande produkt på den globala marknaden. Bryggeriet ligger i Skåne omgiven av ett attraktivt landskap med både hav, skog och land som lockar besökare. Bolaget arbetar aktivt för att sprida kunskap om hantverket att brygga ett öl av premiumkvalitet helt utan tillsatser och med råvaror av högsta kvalitet.


”Det finns ett växande intresse för hantverksöl internationellt. Sverige har en väl uppbyggd besöksnäring och ska bli norra Europas mat-och dryckescenter, ett kulinariskt Mecka som erbjuder attraktiva turistmål och upplevelser. Skelderwikens Brygghus ska som en naturlig del av detta hjälpa till att förverkliga denna vision.”

Monika Christensson

Skelderwikens Brygghus

Glimra

Sveriges första fristående rikstäckande kedja av biltvättar för gör-det-själv-tvätt är inriktad på kundupplevelse och hållbarhet. Glimras ledord är billigt, enkelt och miljövänligt. Kunderna betalar och sätter igång biltvätten med hjälp av en app i mobilen. Allt spillvatten samlas in och renas på plats så att tvätta bilen hos Glimra är bättre för miljön än att göra det hemma. Med ett sextiotal stationer runt om i Sverige har bolaget idag 15 % av biltvättsmarknaden. Målsättningen är att den närmaste tiden köpa eller bygga totalt 100 anläggningar.


Glimra är namnet på den lysande affärsidén att lansera Sveriges första, största och bästa rikstäckande kedja av fristående anläggningar för gör-det-själv-tvätt av bilen. Tvättbåsen är enkla att använda och spillvattnet renas automatiskt från miljöfarliga ämnen i separata brunnar. Glimra kan därmed sammanfattas i tre ord: prisvärt, enkelt och miljövänligt. Kunderna betalar och startar biltvätten med en app i mobilen – det moderna sättet att hålla både bilen och miljön ren.

Karl-Johan Wattsgård

Glimra

Rope Access

Bolaget åtar sig kvalificerade uppdrag inom vindkraftsbranschen, industri och brobygge. Man erbjuder inspektion, underhåll, reparationer och utbildning på hög höjd, i slutna utrymmen och andra svåråtkomliga platser. Rope Access arbetar framför allt med industriellt reparbete, en klättringsteknik som har vidareutvecklats som ett säkert och miljövänligt alternativ till kranar och byggnadsställningar. Bolaget startades 1997 är en pionjär i branschen och den första svenska medlemmen av den globala branschorganisationen IRATA – Industrial Rope Access Trade Association – med rätt att erbjuda utbildning inom industriellt reparbete.

Förenad Krafts samarbeten

Propel Capital IV

Förenad Kraft ingår i Propel Capital IV, ett affärsängelbolag kopplat till Sting – Stockholm Innovation & Growth – Sveriges främsta affärsinkubator. Sting erbjuder finansiering och stöd inom affärsutveckling för startups. Det ger oss möjlighet att bli indirekta ägare i ett stort antal innovativa bolag med fokus på långsiktig finansiell, etisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen är att bygga framtidens globala tillväxtföretag genom att attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna. Sting ägs av stiftelsen Electrum – en samverkan mellan forskning, näringsliv och Stockholms stad.

Ridely


Ridely är en app för ryttare som vill utveckla sin ridning. Genom att logga dina ridövningar i Ridely får du statistik och kan följa upp din träning. Du hittar också inspirerande ridövningar med kända ryttare och tränare som hjälper dig att bli en bättre ryttare.

Kinexit


Kinexit har utvecklat ett golfspecifikt onlineprogram som är utformat för att skapa ett enkelt och billigt sätt för golfinstruktörer att tillhandahålla personliga träningsprogram för sina kunder.

PushAppy


PushAppy hjälper företag att öka motivationen och medvetenheten i hela säljorganisationen med hjälp av realtidsprognoser och detaljerade topplistor. Genom tydliga individuella mål och coachning i realtid har alla på företaget hundra procent fokus på sina mål.

Learnster


Learnster är den första lärplattformen för nya upplevelser. En ny otålig generation kräver moderna digitala inlärnings- och utvecklingsmiljöer. Learnster gör det möjligt för företag, privatpersoner och civilsamhälle att anpassa sig och lyckas utifrån dagens krav på ständigt föränderlig kompetens och konkurrenskraft.

GoFrendly


GoFrendly erbjuder en smart, enkel och säker mobilapp där kvinnor i alla åldrar och livsfaser kan hitta nya vänner. Den snabbast växande sociala plattformen för kvinnor i Sverige (och Oslo) med en kvarhållningsgrad som visar på stort engagemang hos användarna och en produkt som redan i ett tidigt skede tillgodoser deras behov.

Gigital


Gigital skapar en digital infrastruktur för onlinebokning av artister inom B2B utan mellanhänder, vilket ger en kvalitetssäkrad, brett utbud av artister, relevant bokningsinformation, säker betalning med transparent prissättning och verktyg för enklare administration.

Woshapp


Woshapp är den miljövänliga biltvätten som kommer till dig. Spara tid och 99 procent av vattnet (cirka 200 liter per tvätt) som behövs när du tvättar bilen. Certifierade biltvättspecialister cyklar ut till kunderna och med hjälp av en innovativa nanoformel och en speciell mikrofiberduk får kunden en biltvätt av hög kvalitet och utan repor. Ladda bara ner appen och beställ en biltvätt.

Wopify


Genom maskininlärning och AI kopplar Wopify snabbt ihop rätt personer med rätt karriärmöjligheter. Företag blir aldrig bättre än sina anställda. Därför har Wopify skapat ett sätt för arbetssökande och HR-chefer att snabbt hitta varandra.

Dockstr


Dockstr är den mest tekniskt avancerade marknadsplatsen online för utrustning och tjänster inom marin- och energibranschen. Med Dockstr optimerar du dina tillgångar och affärserbjudanden med hjälp av en kombination av digital intelligens och förståelse för marknaden.

Cryptolens


Cryptolens tillhandahåller en SaaS (mjukvara som tjänst) som gör det enkelt att kommersialisera och skydda alla typer av programvara och med en unik AI-analys som optimerar licensintäkter. Genom buzz marketing har Cryptolens 40 betalande kunder i 19 länder och kan skryta med en NPS på 88 av 100.

Bukvy


Bukvy skapar smarta väskor och tillbehör för utpräglade stadsmänniskor. Alla väskor och accessoarer kombinerar multifunktionalitet med tidlös design och är tillverkade på ett hållbart sätt för såväl människor som miljö. Fram till idag har man levererat över 600 väskor över hela världen.

Knowlocker


Knowlocker är en plattform för kunskapshantering i stora och små organisationer. Den säkerställer att företag, interna och externa grupper samt kunder har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för att uppnå sina mål.

Foodla


Foodla är en marknadsapp/plattform och ett integrerat verktyg för producenter och distributörer på den lokala livsmedelsmarknaden. Den kopplar ihop utbud och efterfrågan på lokalt producerad mat vilket gör det enklare för producenter och distributörer samt kunder som vill köpa närproducerad mat.

Suavoo


Suavoo är en digital concierge som förbättrar kundupplevelsen på hotell. Appen erbjuder tjänster på begäran inom skönhet och miljövänliga transporter.

Baetes


Baetes utvecklar nästa generations e-handelsplattform för modebranschen. Med hjälp av den senaste teknologin inom VR-, AR- och 3D-skanning skapas en helt ny digital shoppingupplevelse genom virtuella showroom.

ContentStudio


ContentStudio är en AI-baserad, datadriven marknadsföringslösning för sociala medier som hjälper företag att öka sin närvaro på sociala medier genom att underlätta för dem att upptäcka, komponera och dela engagerande innehåll i sin bransch. Användarna kan hålla ett öga på trender i sin bransch. Och med analytisk statistik som presenteras på ett meningsfullt sätt kan de fatta bättre beslut för sitt content på sociala medier.

Defentry


Defentry arbetar med cybersecurity och har utvecklat en teknologi för identitetssäkerhet och hotinformation i realtid. Plattformen skannar såväl statliga webbplatser som djupwebben och den mörka webben och varnar om personlig information läcker ut eller ändras. Det hjälper användarna att minimera risken för potentiella ID-stölder och bedrägerier samt företagsintrång.

Fairlo


Fairlo är en fintech-startup som lanserar en ny era för smålån. Systemet är baserat på den senaste tekniken och erbjuder användarna möjlighet att lösa en oväntad kostnad med mindre vardagslån som är rättvisa. Låntagare på Fairlo styr över sina lån och kan när som helst ändra månadsbelopp, avskrivningsplan eller förfallodag, allt med ett enda klick och utan kostnad.

Friendtivity


Vill du att dina barn ska vara lyckliga och kunna hitta bra aktiviteter? Friendtivity introducerar ett nytt koncept genom att erbjuda aktiviteter i små grupper i hemmet kring ett specifikt intresse som leds av certifierade frienditivity-ledare. Frienditivy disruptar aktivitetsmarknaden genom att göra aktiviteter tillgängliga, flexibla och prisvärda.

Signe


Signe är en crowdfunding-plattform för live-evenemang som främst fokuserar på landsbygden där konkurrensen är låg. Lokala arrangörer kan använda plattformen för att skapa evenemang och säkra finansieringen innan artistbokningen bekräftas.

Care to Translate


Care to Translate utvecklar ett verktyg för medicinsk tolkning. Det minskar hälso- och sjukvårdskostnaderna för vårdgivare och ökar effektiviteten samtidigt som det stärker patientsäkerheten och integriteten. Verktyget är tillgängligt som en applikation för smarta enheter och kan användas av all sjukvårdspersonal i en mängd olika sjukvårdssituationer.

Ugglo


Ugglo är en flerspråkig ljudbokstjänst för barn. Tjänsten kombinerar bildboken med ljudboken för att skapa en riktigt rolig och fängslande läsupplevelse. Varje dag förbättrar tusentals barn i Sverige sina läs- och språkfärdigheter med Ugglo.

Zenia


Zenia tillhandahåller hög konvertering av e-handelsmarknadstrafik till webbutiker och hjälper säljare att marknadsföra sina produkter organiskt och genom betalda inlägg genom att dela - marknadsföra - konvertera.

Cardia


Cardia är en app som erbjuder ett säkrare sätt att köpa och sälja begagnade bilar för privatpersoner. Alla bilar testas på opartiska bilinspektionsstationer för att ta bort risken för dolda fel. Genom appen får användarna tillgång till finansiering, garanti och försäkringsbolag på den privata marknaden. Även betalning och ägarbyte sköts med appen vilket, ökar säkerheten.

Casablnca


Casablnca är ett CRM-system för företag som arbetar med Influencer Marketing internt. Det är en SAAS-lösning som samlar in, lagrar, utvärderar och presenterar all data på ett ställe. Det hjälper team att ta datadrivna beslut baserade på anpassade KPI:er. Casablnca effektiviserar arbetsprocessen så att företaget får mer tid över att kunna fokusera på kommunikation och tillväxt.

Creditive


Creditive tillhandahåller automatiserade utlåningstjänster för små och medelstora företag. Programvaran för utlåning hämtas från datapunkter i realtid vilket gör kreditprocessen mer effektiv, säker och rättvis. Med hjälpa av Big Data och teknik inom AI-underwriting är det Creditives huvudsakliga syfte att öka godkännanden av lån för att förse små och medelstora företag med det rörelsekapital de behöver för att växa.

Float


Float är en enkel, snabb och intuitiv digital plattform där små och medelstora företag kan få kortfristiga lån (1–6 månader) med företagets tillgångar som säkerhet. Float kombinerar kraften hos algoritmer med mänsklig intuition för att skapa Augmented Intelligence som förändrar låntagarens upplevelse.

The Fit


The Fit utvecklar en mobil 3D-skanningsteknologi som ger användarna en digital kropps-ID som kan användas för att handla kläder i rätt storlek, beställa anpassade produkter eller prova kläder på ett praktiskt sätt. Genom att kombinera 3D-skanning och artificiell intelligens ändrar The Fit framtidens onlineupplevelse. Det hjälper butiker att minska antalet returer genom att erbjuda anpassade rekommendationer för konsumenterna.

Strivr


Strivr är en användarvänlig molnlösning som har utformats för att hjälpa företag att minimera den tid som läggs på att hålla reda på, följa upp och planera återkommande arbetsuppgifter. Med en intuitiv instrumentpanel får användarna tillgång till funktioner för granskning, spårning och rapportering som annars bara finns i mer komplexa system.

Pliance


Pliance automatiserar processen för anti-penningtvätt genom ett kraftfullt, flexibelt API som hjälper företag att bygga in kundscreening i sina nuvarande verktyg och arbetsflöden.

Agilon


Agilon utvecklar en lösning som automatiskt visualiserar affärsprocesser, identifierar flaskhalsar och avvikelser och tar fram kvantifierade förslag till förbättringar. Företag slutför förbättringsprocessen upp till tio gånger snabbare och håller verksamheten igång genom kontinuerlig processövervakning som förvarnar om nya problem. Man kallar det Process Intelligence.

Ebbel


Ebbel är en tjänst som gör det enkelt att hitta det perfekta kreditkortet genom att analysera hur användare spenderar sina pengar. Användarna sparar i genomsnitt 2 150 kronor per år genom kreditkortsförmåner som bonuspoäng, cashback och försäkringar. Ebel anser att alla, oavsett finansiella kunskaper, förtjänar ett bra kreditkort.

It’s Re:Leased


It’s Re:Leased skapar mervärde och variation i garderoben genom att spara både på kundernas och planetens resurser. Genom att hyra de delar av garderoben man annars bara använder några gånger, ökas antalet användningar per plagg. Det utmanar den massproduktionsindustri som för närvarande har ett större ansvar för höga CO2-utsläpp än flyget.

Panprices


Panprices möjliggör gränsöverskridande e-handel genom att eliminera friktionen som konsumenterna upplever när de handlar online från internationella återförsäljare. Genom att samla lokala webbplatser för prisjämförelser och samla in ytterligare data om återförsäljare, ger Panprices konsumenterna möjlighet att hitta erbjudanden på produkter som de vill köpa upp till 50 procent billigare än det lägsta priset i hemlandet.

Ridesum


Ridesum är en digital träningsarena och samarbetsplattform som samlar ryttare, tränare och experter. I mobilappen kan användarna söka efter tränare och experter, boka en träningssession eller få feedback på en video, träna live via videoströmning och spara feedback om sin träning. Ryttare utvecklas snabbare, tränare kan skala upp sina företag och minskat resande skonar miljön.

Vinter Capital


Vinter Capital är ett svenskt indexleverantörs- och dataanalysföretag med övertygelsen att blockchain-tekniken har potential att omvandla världen. Tillämpningen av denna teknik kan resultera i en mer decentraliserad och transparent ekonomi med långtgående positiva effekter som finansiell inkludering för alla människor. Målet är att göra marknaden för kryptovaluta mer mogen. De gör man genom att tillhandahålla transparenta och reglerade index som används i finansiella produkter. Vinter Capitals index överbryggar kryptovaluta-samhället och den professionella investeringsindustrin.

xNomad


xNomad är Nordens ledande marknadsplattform för popup-butiker. Att hitta och boka kommersiella detaljhandelsutrymmen en kortare period är lika enkelt som att boka en Airbnb. Varumärken och entreprenörer kopplas ihop med den perfekta lokalen för att skapa en popup-butikupplevelse där de kan mäta sina framgångar med hjälp av xNomads avancerade dataanalyser.

Need Insights


Need Insights ger insikter om verkliga miljöer som detaljhandel, evenemang och stadskärnor med sin tjänst Location Analytics (funkar som Google Analytics men för den fysiska världen).

Airmee


Airmee tillhandahåller en teknologisk logistikplattform som optimerar logistikflottor i realtid för logistikleverantörer, detaljhandeln och andra företag. Plattformen möjliggör mer kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara last mile-leveranser.

Valiant


Valiant Game Studio består av ett team erfarna spelutvecklare baserade i Stockholm. Ledda av Anna Jenelius och Laura Bularca skapar Valiant digitala produkter som designas kring meningsfulla ämnen som syftar till att skapa debatt och förbättra aktuella sociala frågor.

Skillbreak


Skillbreak är en smart plattform för social inlärning som gör det enkelt att erbjuda, hitta och boka unika lokala inlärningsupplevelser. Tanken är att göra expertkunskap inom konst, hantverk och design tillgänglig för allmänheten.

CE-Check


CE-Check revolutionerar CE-märkningsindustrin genom att digitalisera CE-märkningsprocessen. CE Check automatiserar, effektiviserar och förenklar ett komplext område där allt arbete idag utförs manuellt.

Qofind


Qofind utvecklar och säljer Parvel, en smart digital babymonitor och sömntränare, som ger föräldrar rätt verktyg för att förstå och hitta de bästa sömnrutinerna för sina barn.

Cling


Cling är ett program som hjälper entreprenörer att effektivisera administrationen från sin första interaktion med kunden och fram till betalning.

Treeno


Treeno skapar en ny digital kommunikationskanal mellan konsumenter och företag genom att bygga en innovativ tjänst för digitala kvitton. Genom att använda Treenos tjänst kan konsumenter enkelt få sina digitala kvitton samlade på ett ställe samt unik insikt i sina konsumtionsvanor.

YourPDi


Över 70 procent är inte nöjda med hur de lagrar viktiga dokument och information. Appen YourPDi, din personliga digitalisering, ger användarna enkel kontroll över allt från kvitton, dokument från köksrenoveringen, familjernas vaccinationer, garantier och lösenord. Det är de fördefinierade kategorierna som gör denna prenumerationsapp unik med över 13 000 nedladdningar.

Cribble


Cribble utvecklar barnleksaker baserat på forskning inom psykologi och pedagogik.

Relox Robotics 


Relox Robotics utvecklar arbetsspecifika autonoma robotar som hjälper företag att bli mer effektiva och hållbara. Produkterna är baserade på en robotplattform som är justerbar efter olika behov och miljöer. Den första produkten är en smart, självnavigerande robot som samlar in golfbollar på golfbanor. Man erbjuder en teknisk lösning som inkluderar lokal positionering av s k accelerateuracy tillsammans med en intelligent programvara.

Winteria


Winteria har utvecklat en metod för robust kvalitetssäkring av svetsade strukturer. Genom att implementera metoden i produktionen kan produktiviteten ökas med 50 procent, produktionskostnaden kan sänkas och komponentvikten kan optimeras ytterligare.

Mindmore


Mindmore utvecklar digitala neurokognitiva tester samt ett diagnostiskt verktyg som främst är inriktat på primär- och slutenvård.

Prion


Prion är en plattform för förskolor. Via Prion-appen kan förskollärare enkelt dokumentera barnens aktiviteter med bilder, texter och videor och göra anslutningar till målen i läroplanen. Föräldrar kan följa barnens lärande varje dag.

Mendi


Mendi är världens första hjärnförbättringsenhet för hemmabruk. Tekniken används redan med framgång av NASA samt i forskning för att förbättra hjärnans funktioner och kapacitet med över 50 procent. Nu gör Mendi tekniken tillgänglig för alla att använda. Den har tagits fram för de som vill förbättra sitt mentala välbefinnande, hjärnans prestanda samt den allmänna hälsan.

imagiLabs


imagiLabs bygger en community samt verktyg för att lära ut programmering till flickor i åldrarna 12 till 16 år. Flickornas intresse väcks tack vare ultimata tillbehör som kan anpassas via programmering från deras mobiltelefoner. Det skapar möjligheter för dem att få uttrycka sin kreativitet och sätter samtidigt mobiltelefonen i centrum av deras upplevelse.

Renbloc


Renbloc är en transparent lösning för spårning och verifiering av energikällor. Kunderna kan enkelt hålla reda på när, var och hur deras energi produceras. Genom att öka konsumenternas köpkraft på energimarknaden kommer medvetna konsumenter för första gången att själva kunna göra aktiva val av energikälla.

Klimato


Klimato är applikationen för restauranger som vill erbjuda ett klimatvänligt koncept. Genom Klimato-appen kan användare planera klimatvänliga måltider, märka rätter med sitt koldioxidavtryck, hämta framstegsrapporter (inklusive förbättringsområden) samt bli klimatneutrala genom att investera i klimatpositiva projekt. Livsmedelsindustrin står för 25 procent av de globala CO2-utsläppen och Klimato strävar efter att minska denna utsläppsmängd, en måltid åt gången.


Förenad Kraft söker framtidens företag

Söker du en långsiktig investerare och kompetent affärspartner? Vi vill komma i kontakt med spännande bolag med ett målinriktat team, en stor utvecklingspotential och ett tydligt fokus på hållbarhet. Då har vi en framtid tillsammans

 

Ta kontakt med oss


Otto Werneskog, VD
otto.werneskog@forenadkraft.se
 +46 (0)70-628 01 93

Förenad Kraft
Industrigatan 44
571 38 Nässjö

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska